Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Działalność w semestrze letnim 2014/2015:


1.Wyjazd członków SKN”SOLIDUS” do firmy Gamaplast oraz zapoznanie się z zstosowanymi  w zakładzie metodami przetwórstwa tworzyw sztuczny.
    
2.Wyjazd członków SKN ”SOLIDUS” do firmy Faurecia oraz zapoznanie się z zasadami panującymi w fabryce. Zapoznanie się z pracą przy maszynach przetwórczych.


Główne przedsięwzięcia w semestrze zimowym roku 2014/2015:


1.Uczestnicy SKN skupiali się nad realizacją badań na urządzeniu. Po wyciąganiu odpowiednich wniosków
co do rozszerzenia możliwości urządzenia drukującego dokonano modyfikacji urządzenia pozwalającą na druk dwu komponentowy oraz możliwość podgrzewania stolika służącego do druku.
 
2.Uczestnicy koła naukowego przygotowywali i kompletowali dokumenty, projekty i informacje niezbędne do wykonania prototypu maszyny do formowania rotacyjnego.

3.Uczestnicy koła naukowego wzięli udział w Międzynarodowych Targach Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO w Krakowie.

4.W listopadzie 2014r koło naukowe odwiedziło centrum odzysku, zakład przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych w miejscowości Leśno Górne.